Szkoła Sztuki Świadomości "MOC" w Łodzi Wykład: Los i Przeznaczenie

Dodane przez: JanRu
Kiedy:
2018-12-30, 08:00 - 2019-06-30, 18:00
Gdzie: Łódź (Łódzkie)

Dla kogo: dla wszystkich


Opis wydarzenia

Wykład ze Szkoły Sztuki Świadomości "MOC" w Łodzi.

Dedykuję Małgosi - margoo1

Temat: Los i Przeznaczenie.


(Na pozostałe wykłady, warsztaty, szkolenia, treningi zapraszam do Szkoły Sztuki Świadomości "MOC" w Łodzi)


Wieloświat jest to otwarty zbiór nieskończonej ilości wszechświatów, uporządkowany w hierarchiczną strukturę nieskończonej ilości systemów wszystkiego co istnieje, funkcjonujący wg obowiązującego powszechnego porządku zwanego „Los”.

Los jest to powszechny systemowy porządek, obowiązujący w wieloświecie, zgodnie z którym pozorny chaos jest uporządkowany, zgodnie z którym funkcjonuje wieloświat.


Hierarchiczna struktura nieskończonej ilości systemów polega na tym, że każdy system jest na skrzyżowaniu nieskończonej ilości systemów, bo nadzoruje systemy niższego rzędu, tj. podsystemy w nim funkcjonujące, oraz jest nadzorowany, wspólnie z równoległymi systemami, przez system wyższego rzędu, tj. nadsystem, który jest nadzorowany przez systemy jeszcze wyższych rzędów, tj. wyższe nadsystemy.

Przeznaczenie jest to systemowy porządek (prawa, zasady) wyznaczony dla określonego systemu, podsystemu, nadsystemu.


Na tym samym poziomie, nie istnieje system jednakowo funkcjonujący w różnych warunkach, sytuacjach.

Każdy system ma swoje przeznaczenie, zadania, które spełnia, czyli ma swoje prawa, zasady, swój porządek, wg których funkcjonuje, w określonych warunkach, wg których funkcjonują jego podsystemy w różnych warunkach.


W ramach określonego systemu istnieje możliwość wyboru różnych wariantów funkcjonowania jego elementów przez te elementy.


Wszystko jest darem losu, działa jako system w ramach swojego przeznaczenia, również człowiek.


Człowiek jest systemem funkcjonującym w innych systemach. Ma swoje przeznaczenie, zadania, które realizuje w granicach wyznaczonego mu porządku, przeznaczenia. Człowiek wg swojej woli dokonuje wyboru, podejmuje decyzje, kreuje swoim życiem, w wyznaczonych, ograniczonych warunkach systemowo-sytuacyjnych.


Znalezienie rozwiązania konkretnego problemu wymaga podejścia systemowo-sytuacyjnego, tj. uwzględnienia zarówno warunków systemowych, jak i sytuacyjnych, tzn. uwzględnienia określonych uwarunkowań sytuacyjnych oraz spojrzenia na problem z poziomu wyższego systemu.

To, co sprawdza się dla jednej sytuacji (określonej osoby), nie musi sprawdzać się dla innej sytuacji (innej osoby), tzn. ten sam system może w określonych uwarunkowaniach działać poprawnie, a w innych niepoprawnie. Bardzo dobry przykład opisała Teress w dyskusji nad tematem: „Czy kreować przyszłość i los jest wspaniałomyślny?”, podając, iż system hierarchii potrzeb Maslowa w różnych warunkach sytuacyjnych może funkcjonować inaczej, tj. mieć inną hierarchię i uniwersalność potrzeb.


Wszystko jest w nieustannym ruchu, zmienia się, ma określone przeznaczenie, uwarunkowania, zasady, cele. Wszystko ciągle zmienia się cyklicznie, okresowo powtarzając się. Niezależnie od tego, że możliwe są różne (4, 10, 11, 26 i inne) ilości wymiarów przestrzeni i przemieszczanie się w czasie, to na podstawie cyklicznej przeszłości można przewidzieć, określić cykliczną przyszłość.


Teraźniejszość, jako chwila przejścia z przeszłości do przyszłości, jest aksjomatem, pojęciem przybliżonym, w pewnych warunkach nieokreślonym, bowiem trudno określić stan mniejszy niż chwila, mniejszy niż najmniejsza cząstka czasu. Była przeszłość i będzie przyszłość, które istniały, zanim pojawił się człowiek i będą istnieć bez człowieka. Przeszłość i przyszłość istniały i będą istniały, z nami czy bez nas.

Na pewnym etapie rozwoju wieloświata, los umożliwił nadsystemowemu przeznaczeniu, w wyniku zaplanowanych działań inżynierii genetycznej wyprodukowanie człowieka, jako podsystemu. Można powiedzieć, że darem losu jest również człowiek, jako produkt inżynierii genetycznej, który pojawił się, jako jeden z podsystemów, na skrzyżowaniu nieskończoności pomiędzy przeszłością a przyszłością.


Człowiek, jako dar losu, produkt nadrzędnego przeznaczenia, działa jako system, ma określone swoje przeznaczenie, z określonymi uwarunkowaniami, misjami, celami, programami, zadaniami, do realizacji których został wyposażony w zmysły, mózg, rozum, umysł, świadomość, wolę, zdolności, umiejętności, talenty, potrzeby, emocje, uczucia.


Los podarował człowiekowi przeznaczenie, życie, z możliwością jego kreowania, wg jego świadomej woli. Wymaga od nas tego, abyśmy wykonywali nasze przeznaczenie i nigdy nie ustawali w jego kreowaniu, a my to robimy, świadomie lub nieświadomie, czy tego chcemy, czy nie chcemy.


Mówimy „Każdy jest kowalem swojego losu”, mając na myśli przeznaczenie, tzn. to, że każdy sam kształtuje swoje życie i sam jest odpowiedzialny za to, co go spotyka.


Dlatego, dzięki temu, co było wczoraj, tj. w przeszłości, z nowym rankiem, możemy mieć większą wiedzę, siłę i moc budować nowy dzień, nowe życie, tj. przyszłość, według naszej świadomej woli.

To co minęło, co było w przeszłości, już do nas nie wróci, tj.: dni, które przeżyliśmy, rzeczy, których doświadczyliśmy, słowa, których użyliśmy, szansa, której nie wykorzystaliśmy.

Dziękujmy więc losowi za to, że określił nasze przeznaczenie tak, że możemy być szczęśliwi z tego powodu, że nie można zlikwidować błędów przeszłości, ponieważ skasowano by również mądrość teraźniejszości, a dokładniej przyszłości.

Dlatego ciągle (świadomie lub nieświadomie, czy tego chcemy, czy nie chcemy) na podstawie przeszłości (zdobytej wiedzy, mądrości z nauki, doświadczenia) musimy kreować przyszłość swoją, innych, świata, bo takie jest nasze zadanie, przeznaczenie.


A zatem, darem losu jest nasze przeznaczenie, życie, system, określone zasadami i możliwością wyboru, m.in.: Kto szuka, ten znajdzie. Kto puka, temu będzie otworzone. Kto prosi los, temu będzie podarowane. Wcześniej lub później. Ale lepiej późno, niż wcale. Ale trzeba szukać, trzeba pukać, trzeba „prosić”, prowokować los.

Choć mogą również zajść takie okoliczności, w których nasza prośba nie będzie miała wystarczającej mocy, a wówczas los wymagać będzie od nas większej siły, większej mocy, większej wiary, po to, aby walczyć o to, w co wierzymy, o realizację naszych celów nadrzędnych i cząstkowych.

Los jest wspaniałomyślny dla tych i szczęście przychodzi do tych, którzy zachowują pogodę ducha w każdych okolicznościach, tj. gdy proszą i walczą.

Dziękujmy losowi za to, że według naszej woli, szczęściem mogło być coś, co było wczoraj, w przeszłości, że szczęściem może być coś, co „rano niespodziewanie odkrywamy”, co tworzymy dziś z myślą o przyszłości i dla przyszłości naszej, innych, świata. Dziękujmy losowi za to, że dopóki walczymy jesteśmy zwycięzcami.


Szczęście to nie coś, co masz (a dokładniej, co miałeś), lecz coś, co ciągle i wciąż tworzysz, z myślą o przyszłości, aby trwało.


Ponieważ warunkiem istnienia wieloświata jest ciągły ruch, dlatego los daje i zabiera, to, co kochamy, a życie toczy się dalej, więc o wszystko, co przynosi nam szczęście, musimy walczyć i ciągle kreować nasze przeznaczenie. Taka jest nasza powinność.


Do tego niezbędne jest ciągłe bilansowanie (uzupełnianie) mocy, w którym możne pomóc uczestnictwo w Szkole Sztuki Świadomości „MOC” w Łodzi.


Niech Moc będzie w Wami.


Pozdrawiam,

Zapraszam na zajęcia do Szkoły Sztuki Świadomości „MOC” w Łodzi.

Janusz

Galeria i dyskusja są dostępne tylko dla zalogowanych

StrefaSingla.pl na portalu Facebook. Dodaj do ulubionych i nie pozwól by ominęły Ciebie niesamowite promocje! Poćwierkaj z nami na Twitterze :) Obejrzyj filmy na YouTube i dowiedz się, dlaczego ten portal nie jest po prostu kolejnym serwisem randkowym :-)

REKLAMA


Zamknij