Regulamin Klubu i Karty Klubu

§. I

1. Klub StrefaSingla.pl to klub towarzyski, którego forma i sposób działania opisane są w niniejszym Regulaminie.

2. Celem Klubu StrefaSingla.pl jest rozwój osobisty, integrowanie singli poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu oraz nawiązywanie nowych, wartościowych kontaktów.

3. Klub StrefaSingla.pl jest organizatorem imprez towarzyskich, kursów, warsztatów, wyjazdów turystycznych i innych propozycji spędzenia wolnego czasu dla singli.

4. Klub StrefaSingla.pl w poszczególnych miastach jest prowadzony przez firmę Red Points Sp. z o.o, będącą właścicielem serwisu www.strefasingla.pl lub przez Partnerów, bedących Ambasadorami Klubu StrefaSingla.pl w danym mieście.

5. Wirtualną reprezentacją Klubów w poszczególnych miastach są profile (Klub Poznań, Klub 3-CITY, Klub Śląsk, Klub Warszawa, Klub Szczecin, Klub Łódź, Klub Wrocław), zlokalizowane w serwisie  www.strefasingla.pl.

 

§. II

1. "Znajomym" Klubu StrefaSingla.pl może zostać każdy użytkownik portalu StrefaSingla.pl po dodaniu profilu Klubu do znajomych.

2. Członkiem Klubu StrefaSingla.pl może zostać każda osoba, która wykupi Kartę Klubu.

 

§. III

1."Znajomi" Klubu otrzymują zaproszenia na imprezy towarzyskie, kursy, warsztaty i wyjazdy turystyczne w postaci informacji elektronicznej wysłanej na własny profil w serwisie strefasingla.pl.

2. Kartę Klubu otrzymać można:

- w trakcie spotkań klubowych w u Ambasadora Klubu/osoby prowadzącej spotkanie
- pocztą, po wykupieniu Karty Klubu online. Zamówiona Karta Klubu wysłana zostanie w terminie do 5 dni roboczych po zaksięgowaniu przelewu na koncie Red Points Sp. z o.o..

3. Karta Klubu jest kartą bezterminową, wystawioną na nazwisko osoby zakupującej Kartę.

4. Karta Klubu upoważnia do korzystania z przywilejów Klubowicza:

- możliwość udziału w niektórych imprazach tylko dla Klubowiczów StrefaSingla.pl,
- bezpłatny wstęp lub rabaty na imprezy płatne organizowane przez Klub,
- możliwość uczestniczenia w konkursach oraz specjalne nagrody tylko dla Klubowiczów.

5. Członkom Klubu mogą przysługiwać zniżki na opcje Premium i VIP w Portalu, w przypadku publikacji takiej informacji na stronach www.strefasingla.pl.

6. Zakres usług dostępnych w Portalu dla członków Klubu może być szerszy inny niż dla pozostałych Strefowiczów.

7. Udział w niektórych konkursach w Portalu, na fanpage na Facebooku jak i organizowanych przez Klub, możliwość otrzymywania atrakcyjnych nagród i inne przywileje mogą być uzależnione od faktu posiadania Karty Klubu.

8. W przypadku rezygnacji (potwierdzonej mailem wysłanym na adres bok@strefasingla.pl) z wydarzenia organizowanego przez Klub, o ile nie jest inaczej postanowione na stronie danego wydarzenia, wpłacającemu przysługuje:

  • zwrot 100 % wpłaty, jeśli wpłacający posiada Kartę Klubu i rezygnacja została przesłana co najmniej 15 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia;
  • zwrot 90% wpłaty, jeśli wpłacający NIE posiada Karty Klubu i rezygnacja została wysłana na 15-29 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia;
  • zwrot 100% wpłaty, jeśli wpłacający NIE posiada Kartę Klubu i rezygnacja została wysłana na co najmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia;
  • nie przysługuje zwrot w pozostałych przypadkach.

9. Duplikat Karty w przypadku jej zagubienia, w cenie 30 PLN, zamówić można wyłącznie w przypadku, gdy poprzednia Karta zakupiona została online.

9. Klub StrefaSingla.pl ma prawo przyznać Kartę Klubu nieodpłatnie w drodze konkursów zarówno na stronach Portalu i innych stronach oraz na spotkaniach Klubu.

 

§. IV

1. Wzory obecnie obowiązujących Kart Klubu przedstawione są na niniejszej stronie.

2. Karta może zostać anulowana w przypadku rażącego zachowania się w trakcie spotkań klubowych.

3. Uczestnik wydarzeń organizowanych przez Klub wyraża zgodę na obecność mediów a także na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych Klubu i portalu strefasingla.pl, w sposób nie noszący znamion nadużywania dobrego imienia.

4. Karta Strefy nie jest kartą debetową, kredytową, płatniczą ani gwarancją do czeków i może być wykorzystywana tylko i wyłącznie w celach wyżej wymienionych.

5. Opłata za kartę nie podlega zwrotowi w przypadku zagubienia, zrzeczenia się członkostwa w Klubie lub rezygnacji z portalu www.strefasingla.pl.

 

Karta Klubu - wzór 1

Karta Klubu StrefaSingla.pl - metal

Karta Klubu - wzór 2

karta_klubu_strefasingla_we

StrefaSingla.pl na portalu Facebook. Dodaj do ulubionych i nie pozwól by ominęły Ciebie niesamowite promocje! Poćwierkaj z nami na Twitterze :) Obejrzyj filmy na YouTube i dowiedz się, dlaczego ten portal nie jest po prostu kolejnym serwisem randkowym :-)

REKLAMA


Zamknij