Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu StrefaSingla.pl oraz usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

Korzystanie ze StrefaSingla.pl możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i Regulaminu.

W razie jakiekichkolwiek wątpliwości prosimy o wysłanie maila na adres: bok@strefasingla.pl.


1. Wstęp
Bezpieczeństwo twoich danych jest dla nas ważne. Niniejsza Polityka Prywatności, zaktualizowana w odniesieniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) określa, w jaki sposób my i niektóre z firm, z którymi współpracujemy, gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy dane osobowe, w tym dane wrażliwe, oraz określa decyzje, jakie użytkownicy mogą podjąć w odniesieniu do gromadzenia i wykorzystywania dotyczących ich informacji.

2. Dane Administratora
Administratorem danych osobowych jest jest RedPoints Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000348703 (organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 7781468775 REGON: 3010320542, kapitał zakładowy: 20000 PLN wpłacony w całości.

3. Pobierane przez nas dane
a) Jeżeli korzystasz z Serwisu jako Użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany (tj. nie posiadasz Profilu w Serwisie), StrefaSingla.pl pobiera i przetwarza Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii.
b) W trakcie tworzenia Profilu Użytkownik zostaje poproszony o podanie minimum adresu e-mail, nicka i hasła. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi skorzystanie z Serwisu.
c) Adres mailowy uzyskany przy zakładaniu Konta jest dodawany do listy mailingowej. Do listy mailingowej zostaje dodana także każda osoba niezarejestrowana, która zapisała się na listę mailingową.
d) Podanie pozostałych danych przy zakładaniu Konta jak imię, płeć, miasto, data urodzenia miejsce zamieszkania, płeć, wzrost, stan cywilny, zainteresowania, praca i wykształcenie, posiadanie dzieci, zdjęcie profilowe, zdjęcia w galerii, komentarze na forum, oraz inne dane, jest dobrowolne  i służy bliższemu przedstawieniu się innym oraz tworzeniu wiarygodnych relacji między Użytkownikami.
e) Ponadto Administrator zbiera także informacje o aktywności online, dacie logowania, datach odwiedzin innych profili, dodawaniu innych profili do znajomych, wypowiedziach na forum, dodawaniu się do wydarzeń oraz korespondencję z portalem StrefaSingla.pl.
f) W Serwisie nigdy i pod żadnym pozorem nie jest wymagane podawanie żadnych danych umożliwiających bezpośrednie rozpoznanie tożsamości Użytkownika (dane z dokumentów tożsamości - np. imię i nazwisko, NIP, PESEL, nr i seria dowodu osobistego), poza sytuacjami, kiedy wymaga tego prawo (np. ubezpieczenia przy wyjazdach turystycznych).

4. Podstawa i cel przetwarzania danych
Ze względu na zakres użytkowania Serwisu RODO przewiduje kilka podstaw prawnych:
a) Dla celów wykonywania umowy założenia konta, w tym wykupienia jednej z odpłatnych usług, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy.
b) Dla celów marketingowych, jak również działalności analitycznej i statystycznej mającej na celu optymalizowanie działalności Serwisu oraz profilowanie preferencji i zachowań Użytkowników, co służy usprawnieniu działania Serwisu, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych na adres e-mail podstawą prawną będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawa telekomunikacyjnego.
c) Dla celów kontaktu z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na Twoje zapytanie lub rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, podstawą prawną jest przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

5. Odbiorcy danych
W związku z realizacją Usług Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, takim jak:
• dostawcy narzędzi służących do analityki ruchu na stronie,
• agencje marketingowe,
• podmioty świadczące usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych,
• podmioty obsługującym wysyłkę newsletterów,
• podmioty zajmujące się bezpieczeństwem IT,
• ogłoszeniodawcy do których skierujesz wiadomość za pośrednictwem Serwisu,
• firmom badawczym
• oraz organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie
Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

6. Okres przechowywania danych
a) Dane przetwarzane w celu Wykonywania usług, StrefaSingla.pl będzie przetwarzać przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności i innych usług ujętych w Regulaminie. Przetwarzanie nie ustanie wcześniej, niż przed upływem okresu przedawnienia roszczeń związanych z wykonywaną umową. Po usunięciu konta Twoje dane zostaną usunięte, przy czym dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych Usług możemy przechowywać określone dane Użytkownika przez okres nie dłuższy niż wymaga tego przepis prawa.
b) Dane przetwarzane w celu Marketingowym będziemy przetwarzać przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. W odniesieniu do wiadomości marketingowych przekazywanych na adres e-mail przetwarzanie w ww. celu ustanie z chwilą cofnięcia zgody na jego wysyłanie.
c) Dane przetwarzane w celu Kontaktowym będą przetwarzane przez czas udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub rozwiązanie zgłoszonej sprawy. W niektórych wypadkach, czas ten może ulec przedłużeniu do czasu przedawnienia roszczeń związanych z załatwianą sprawą lub zapytaniem.
d) Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

7. Prawa użytkownika
Przysługują Ci następujące prawa:
• dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
• usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
• ograniczenia przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Jeśli zarejestrowałeś się w Serwisie i udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz je wycofać w dowolnym momencie, klikając w przycisk “Usuń konto” w zakładce “Ustawienia- Inne ustawienia” lub wysyłając wiadomość na adres bok@strefasingla.pl. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera, masz prawo rezygnacji wysyłając miała z tytułem „Rezygnacja z newslettera” na adres bok@strefasingla.pl.

8. Dbałość o bezpieczeństwo Twoich danych
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.  Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby. Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek chronić dostęp do swojego hasła i nie powinien nikomu udostępniać informacji pozwalających na dostęp i korzystanie z konta.

9. Zmiany w Polityce Prywatności
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

10. Pliki cookies
a) Wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
i. Marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Serwisie, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie podstrony Serwisu odwiedzał, dopasowywaniu treści Serwisu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści ( z uwzględnieniem reklam);
ii. Analitycznym i statystycznym;
iii. Optymalizacji i zapewnienia funkcjonalności Serwisu – w tym uwierzytelniania użytkownika, utrzymanie stanu sesji, zapisywanie ustawień Serwisu, zapewnienie sprawności procesów witryny internetowej.
iv. Wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich preferencji (reklamowe cookies). Nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych (np. Google Adwords) są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketingowych docierających z naszymi komunikatami marketingowymi do Ciebie, jeżeli odwiedzałeś wcześniej nasze serwisy. Te pliki cookies pamiętają, że odwiedziłeś nasze serwisy i jakie aktywności wykonałeś w naszych serwisach. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych. Używamy plików cookies dostawców zewnętrznych w celu Twojej identyfikacji na potrzeby wysyłki powiadomień web push;
b) Możesz skonfigurować przeglądarkę internetową w sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym.
c) Możesz usunąć pliki cookies poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
• Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html;
• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;
• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL; Sdf
d) Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.


StrefaSingla.pl na portalu Facebook. Dodaj do ulubionych i nie pozwól by ominęły Ciebie niesamowite promocje! Poćwierkaj z nami na Twitterze :) Obejrzyj filmy na YouTube i dowiedz się, dlaczego ten portal nie jest po prostu kolejnym serwisem randkowym :-)

REKLAMA


Zamknij