Regulamin Klubu i Karty Klubu

§. I

1. Klub StrefaSingla.pl to klub towarzyski, dostępny dla użytkowników Portalu StrefaSingla.pl oraz dla osób niezarejestrowanych w Portalu, którego forma i sposób działania opisane są w niniejszym Regulaminie

2. Celem Klubu StrefaSingla.pl jest rozwój osobisty, integrowanie singli poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu oraz nawiązywanie nowych, wartościowych kontaktów.

3. Klub StrefaSingla.pl w poszczególnych miastach jest prowadzony przez firmę Red Points Sp. z o.o, będącą właścicielem portalu www.strefasingla.pl lub przez Partnerów, bedących Ambasadorami Klubu StrefaSingla.pl w danym mieście.

4. Klub StrefaSingla.pl jest organizatorem imprez towarzyskich, kursów, warsztatów, wyjazdów turystycznych i innych propozycji spędzenia wolnego czasu dla singli.

5. Wirtualną reprezentacją Klubów w poszczególnych miastach są profile zlokalizowane w portalu www.strefasingla.pl

 

§. II

1. Członkiem Klubu strefasingla.pl lub "Znajomym" Klubu może zostać każda osoba fizyczna, która deklaruje, iż nie pozostaje w związku z drugą osobą (singiel) oraz ma minimum 24 lata.

2. Aby zostać "Znajomym" Klubu StrefaSingla.pl należy być zarejestrowanym użytkownikiem portalu StrefaSingla.pl oraz dodać profil Klubu do znajomych.

2. Członkiem Klubu StrefaSingla.pl może zostać każda osoba (zarejestrowana lub niezarejestrowana w Serwisie) która wykupi Kartę Klubu.

 

§. III

1."Znajomi" Klubu otrzymują zaproszenia na imprezy towarzyskie, kursy, warsztaty i wyjazdy turystyczne w postaci informacji elektronicznej wysłanej na własny profil w portalu strefasingla.pl

2. Kartę Klubu otrzymać można:

- w trakcie spotkań klubowych w cenie określonej przez Ambasadora Klubu w danym mieście i podaną na portalu StrefaSingla.pl w artykule dotyczącym Klubu
- pocztą, po wykupieniu Karty Klubu online. Zamówiona Karta Klubu wysłana zostanie w terminie do trzech dni roboczych po zaksięgowaniu przelewu na koncie Red Points Sp. z o.o..

3. Duplikat Karty w przypadku jej zagubienia, w cenie 30 PLN, zamówić można wyłącznie w przypadku, gdy poprzednia Karta zakupiona została online.

4. Karta Klubu jest kartą bezterminową, na okaziciela.

5. Karta Klubu upoważnia do korzystania z przywilejów Klubowicza:

- bezpłatny wstęp lub rabaty na spotkania Klubu StrefaSingla.pl
- wysokie rabaty na imprezy płatne
- zniżki na zakupy w sieci naszych Partnerów
- uczestniczenie w konkursach oraz specjalne nagrody tylko dla Klubowiczów

6. Członkom Klubu mogą przysługiwać zniżki na opcje Premium i VIP w Portalu, w przypadku publikacji takiej informacji na stronach www.strefasingla.pl.

7. Zakres usług dostępnych w Portalu dla członków Klubu może być szerszy inny niż dla pozostałych Strefowiczów.

8. Udział w niektórych konkursach w Portalu, na fanpage na Facebooku jak i organizowanych przez Klub, możliwość otrzymywania atrakcyjnych nagród i inne przywileje mogą być uzależnione od faktu posiadania Karty Klubu.

9. Klub StrefaSingla.pl ma prawo przyznać Kartę Klubu nieodpłatnie w drodze konkursów zarówno na stronach Portalu i innych stronach oraz na spotkaniach Klubu.

 

§. IV

1. Wzory obecnie obowiązujących Kart Klubu przedstawione są na niniejszej stronie.

2. Karta może zostać odebrana w przypadku rażącego zachowania się w trakcie spotkań klubowych.

3. Uczestnik wydarzeń organizowanych przez Klub wyraża zgodę na obecność mediów a także na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych Klubu i portalu strefasingla.pl, w sposób nie noszący znamion nadużywania dobrego imienia.

4. Uczestnik wydarzeń organizowanych przez Klub ma prawo do rezygnacji z wydarzenia i zwrotu części wpłaty, o ile powiadomi organizatora drogą mailową lub telefoniczną co najmniej 10 dni przed terminem rozpoczęcia się wydarzenia,  przy czym pobierana jest zryczałtowana kwota 30 PLN tytułem pokrycia kosztów obsługi i kosztów przelewów lub inna kwota, o ile wyraźnie jest to określone na stronie wydarzenia.

5. Karta Strefy nie jest kartą debetową, kredytową, płatniczą ani gwarancją do czeków i może być wykorzystywana tylko i wyłącznie w celach wyżej wymienionych.

6. Opłata za kartę nie podlega zwrotowi w przypadku zagubienia, zrzeczenia się członkostwa w Klubie lub rezygnacji z portalu www.strefasingla.pl.

 

Karta Klubu - wzór 1

Karta Klubu StrefaSingla.pl - metal

Karta Klubu - wzór 2

karta_klubu_strefasingla_we

StrefaSingla.pl na portalu Facebook. Dodaj do ulubionych i nie pozwól by ominęły Ciebie niesamowite promocje! Poćwierkaj z nami na Twitterze :) Obejrzyj filmy na YouTube i dowiedz się, dlaczego ten portal nie jest po prostu kolejnym serwisem randkowym :-)

REKLAMA
Zamknij