Polityka Prywatności

Załącznik nr 1 do regulaminu Serwisu strefasingla.pl
oraz usług świadczonych za pośrednictwem serwisu

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Szanując prywatność Użytkowników, Serwis StrefaSingla.pl kieruje się w swojej działalności publikowaną poniżej Polityką Prywatności. Ze względu na wymóg zapewnienia bezpieczeństwa, dane przekazane przez Użytkowników są przez Serwis chronione i pod żadnym pozorem nie zostaną przekazane ani udostępnione osobom trzecim.
 2. W razie jakiekolwiek wątpliwości prosimy o wysłanie maila na adres: bok@strefasingla.pl.
 3. W przypadku niezaakceptowania poniższej Polityki Prywatności, usługi oferowane przez Serwis, w tym założenie Konta, możliwość korzystania z Serwisu, nabywanie produktów nie będzie dostępne.

 

§ 2 

Właściciel bazy danych i ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych jest jest RedPoints Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000348703 (organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 7781468775 REGON: 3010320542, kapitał zakładowy: 20000 PLN wpłacony w całości.
 2. Publikując na swoim Profilu zdjęcia, filmy lub inne materiały w Serwisie Użytkownik oświadcza że udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
 3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

 

§ 3 

Pobierane dane osobowe

 1. W czasie korzystania z Serwisu StrefaSingla.pl, m.in. tworzenia Profilu, Użytkownik zostaje poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Pola obowiązkowe są oznaczone. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
 2. Adres mailowy uzyskany przy zakładaniu Konta jest dodawany do listy mailingowej.
 3. Aby usunąć adres mailowy z listy mailingowej należy po usunięciu Konta w Serwisie przesłać maila z tytułem „Usuniecie konta” na adres info@strefasingla.pl a następnie zalogować się na Pocztę zewnętrzną i kliknąć w mailu z adresu info@strefasingla.pl link do całkowitego usuwania maila.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu do własnych danych i jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych w Profilu ilekroć takie zmiany nastąpią.
 5. Wymagane przy zakładaniu Konta imię, płeć, miasto, data urodzenia (Serwisie publikowany jest jedynie wiek Użytkownika) służą tworzeniu wiarygodnych relacji między Użytkownikami.
 6. Użytkownik, który założył Konto może także uzupełnić swój Profil o dodatkowe dane, dodanie ich jest jednak dobrowolne i służy bliższemu przedstawieniu innym zarejestrowanym Użytkownikom swojej osoby.
 7. W Serwisie nigdy i pod żadnym pozorem nie jest wymagane podawanie żadnych danych umożliwiających bezpośrednie rozpoznanie tożsamości Użytkownika (dane z dokumentów tożsamości - np. imię i nazwisko, NIP, PESEL, nr i seria dowodu osobistego), poza sytuacjami, kiedy wymaga tego prawo (np. ubezpieczenia przy wyjazdach turystycznych).
 8. Serwis może przeprowadzać sondaże i badania za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio na stronach www. Uzyskane dane mogą być wykorzystywane w celu publikacji w Serwisie oraz w ogólnodostępnych mediach jak czasopisma, telefonia komórkowa i witryny internetowe bez podawania danych osobowych lub możliwości bezpośredniego nawiązania kontaktu lub w postaci informacji zbiorczych i bez zgody Użytkowników nie są udostępniane w innej formie.

 

§ 4 

Dostępność i publikacja danych 

 1. Niezarejestrowani użytkownicy mają dostęp wyłącznie do nicków, miasta, zainteresowań i zdjęć głównych Użytkowników.
 2. Adres mailowy, data i miesiąc urodzenia podawane przy rejestracji nie są dostępne dla żadnej innej osoby fizycznej i prawnej poza Administratorem.
 3. Pozostałe dane ujęte przez Użytkownika w Profilu są dostępne dla innych Użytkowników.
 4. Wiadomości prywatne przesyłane innym Zarejestrowanym Użytkownikom widoczne są wyłącznie dla tych Użytkowników i nie są dostępne dla Administratora.

 

§ 5 

Mechanizm gromadzenia informacji Cookies i inne zabezpieczenia techniczne


1. Definicje

Administrator - oznacza firmę: Pozbud T&R SA, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie foto-net.pl.
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. System automatycznie poinformuje użytkownika o ograniczeniach.

3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

Konfiguracji serwisu czyli dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

Zapamiętania lokalizacji użytkownika, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Analiz i badań oraz audytu oglądalności, tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Świadczenia usług reklamowych, dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
Google AdSense

zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]


4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu, na przykład uniemożliwi zalogowanie.

5. Pozostałe informacje gromadzone przez Administratora

Adres IP Użytkownika zostaje zapisywany po zalogowaniu Użytkownika ze względów bezpieczeństwa, nie jest on jednak w żaden sposób wykorzystywany ani rozpowszechniany.

 

§ 6

Wykluczenia z Polityki Prywatności i odpowiedzialności

 1. Dane osobowe podane we własnym zakresie przez Użytkownika poza Profilem (komentarze do artykułów, forum) są dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis. Administrator nie ma możliwości żadnego zabezpieczenia tych danych przed osobami prywatnymi lub firmami i dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 2. Formularze znajdujące się w Serwisie i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Administratora tylko przez Partnerów nie podlegają Polityce Prywatności.
 3. W szczególności Polityka Prywatności nie dotyczy danych podawanych przy dokonywaniu transakcji płatniczych za pośrednictwem elektronicznych systemów sprzedaży. W takiej sytuacji dane te zna i za ich bezpieczeństwo odpowiada wyłącznie odpowiedni podmiot pośredniczący w zakupie produktów i usług. StrefaSingla.pl na portalu Facebook. Dodaj do ulubionych i nie pozwól by ominęły Ciebie niesamowite promocje! Poćwierkaj z nami na Twitterze :) Obejrzyj filmy na YouTube i dowiedz się, dlaczego ten portal nie jest po prostu kolejnym serwisem randkowym :-)

REKLAMA
Zamknij